Raatteentie-Rovajärvi

Osallistuin aikanaan muutaman ystäväni kanssa Otto 2004 -harjoitukseen, joka oli koko maata koskeva tiepalvelun viestintäharjoitus. Siihen osallistuivat tiepalvelun lisäksi radioamatöörit ja pelastuspalvelun jäsenet.  Harjoitus osoitti, että kriisitilanteessa tätä radioverkkoa voidaan käyttää hyväksi viestien lähettämiseen, jos valtakunnallinen viestitysverkko ei toimi.

Muutama kuukausi harjoituksen jälkeen saimme Puolustusvoimilta kutsun osallistua Rovajärvellä järjestettäviin tykistön kovapanosammuntoihin. Kuljetus tapahtui armeijan bussilla ja majoitukset tapahtuivat eri varuskunnissa. Matkan kesto oli neljä päivää ja ensimmäinen yö oli Kajaanin varuskunnassa.  Armeija-aamiaisen ja tämän suuren varuskunnan esittelyn jälkeen jatkoimme matkaa kohti Raatteentietä.

Siellä museorakennuksen kenttäalue on pyhitetty sodassa kaatuneiden muistolle.  Kentälle on asetettu suuria kiviä muistoksi jokaisesta kaatuneesta.

raatekivet

Kentällä on myös kirkontornia muistuttava monumentti, johon sijoitetut kellot soivat tuulen mukana.

raatekellot

Itse museorakennuksessa on esitteillä paljon sodanaikaista kalustoa.

raatemuseo

Matka jatkui kohti Rovajärveä, missä majoituimme armeijan parakkeihin. Seuraavana kahtena päivänä saimme seurata raskaiden tykkien ammuntaa, jotka kantoivat aina 40 km päähän.

Kotimatkan varrella saimme tutustua saksalaisten tekemään muistomerkkiin, johon on kerätty kaikkien kaatuneiden saksalaisten nimet ja sotilasarvot. Paikka sijaitsee Nerosjärven rannalla hienolla luonnonkauniilla paikalla.

muistomerkki

Tämä Otto 2004 -harjoituksesta lähtenyt matka opetti minua paljon sodan aikaisista tapahtumista.

Risto, OH3HHO

Comments are closed