Perinneradioiden merkinnöistä

 

vrhebvnimet

Vanhat perinne- ja sodanaikaiset radiot esitellään usein joko muodossa P-12-8 (tms.) tai muodossa VRLK (tms.)

Tietoja sodanaikaisista radioista ja niiden merkinnöistä on  Antero Tannisen, OH1KW sivuilla.

Tässä kopio sivun tiedoista:

* B-radio armeijakunnan, divisioonan ja rykmentin kenttäradio
* C-radio jalkaväen rykmentti- ja pataljoonaportaiden kenttäradio
* D-radio tykistön tulenjohtoradio
* K-radio komppaniaradio
* V viestiväline
* R radio
* L liikennevastaanotin
* H Helvar
* K ASA
* Viides kirjain ilmaisee modifikaation (A, B, C jne)
* P kenttäpuhelin
* T Tartu Telefonivabrik

eli esim. VRLK = Viestiväline, Radio, Liikennevastaanotin, ASA

Nämä radioiden V-alkuiset nimet syntyivät sodan aikana, jolloin P-alkuiset radiot nimettiin uudelleen. Näin esimerkiksi radio P-12-6 sai uuden nimen VREH, joka nykyään tunnetaan paremmin nimellä ”Bertta”.

P-alkuiset kenttäradiot nimettiin V-alkuisiksi (jpg-kuva, 44k)

Alla olevassa linkissä on erittäin kattava luettelo V-alkuisista nimikkeistä kaikkine varaosineen.  (Kiitos Martti OH4FSL)

Viestisotavarustuksen nimikeluettelo 2/42 (pdf, 17M)

Ajan kuluessa ja tekniikan kehittyessä myös radiot uudistuivat ja sitä myötä myös niiden nimeäminen eli syntyi kenttäradioiden LV-sarja, jossa

L tarkoittaa lähetintä
V tarkoittaa vastaanotinta
1 tarkoittaa komppaniaa
2 tarkoittaa pataljoonaa
3 tarkoittaa prikaatia, jne.

Viestikaluston luokittelu Suomessa (Wikipedia)

Comments are closed